Społeczność z Rodzicami 2015

Konspekty poselstw

Poselstwo 1 – Praca z dziećmi służy kształtowaniu ich człowieczeństwa,
aby stały się porządnymi ludźmi (PDF)

Poselstwo 2 – Funkcja prawa, wychowawcy – doprowadzić dzieci do Chrystusa (PDF)

Poselstwo 3 – Widzieć potrzebę odkupienia dzieci, źródło niegodziwości
i to, jak stosować ograniczenia oraz jak czcić Boga,
by prowadzić właściwe ludzkie życie (PDF)

Poselstwo 4 –  Kształtować charakter dzieci, żeby one były naczyniami służącymi do zaszczytu (PDF)

Poselstwo 5 – Opracowanie dla dzieci lekcji, które kształtują właściwe człowieczeństwo
i prowadzą do właściwej radości (1) (PDF)

Poselstwo 6 – Opracowanie dla dzieci lekcji, które kształtują właściwe człowieczeństwo
i prowadzą do właściwej radości (2) (PDF)