Plan konferencji

Poniższe czasy podane są zgodnie z letnim czasem polskim

Piątek, 5 czerwca 2020 r.
Spotkanie 1: 19:30 – 21:30

Sobota, 6 czerwca 2020 r.
Spotkanie 2: 10:00 – 12:00
Spotkanie 3: 19:30 – 21:30

Dzień Pański, 7 czerwca 2020 r.
Spotkanie 4: 16:00 – 18:00
Spotkanie 5: 19:30 – 21:30

W tym czasie będziemy mieli społeczność na temat świętego małżeństwo dla Bożego zamysłu i pobożnej rodziny dla życia kościoła. Omówimy także odpowiedzialność, jaką niosą rodzice oraz funkcję, jaką pełnią w wychowywaniu swoich dzieci i prowadzeniu ich ku poznaniu Pana. Do przeprowadzenia konferencji wykorzystamy platformę Zoom.

Spotkanie na żywo rozpocznie się o godz. 19.20 w piątek, 5 czerwca, 2020 r.

Spotkanie na żywo dostępne jest w językach: English, 中文, Nederlands, Française, Deutsch, Italiano, Polski, Español and Pусский. Spotkanie poświęcone wysłuchaniu poselstwa będzie zawsze otwarte 10 minut wcześniej przed wyznaczonym czasem.

Poselstwa będą udostępnione w językach podanych powyżej, jak również w dodatkwych językach podczas tego weekendu konferencji. Po zakończeniu konferencji poselstwa te pozostaną dostępne na tej stronie.

Nagrania wideo i plany

Po każdym spotkaniu będziemy mieli ok. 30 minut,
podzielić się tym, czym cieszyliśmy się z poselstwa.

Nagrania wideo archiwalne

Nagrania wideo będą udostępnione podczas trawania konferencji w ten weekend. Plany do poselstw zostaną udostępnione przed rozpoczęciem konferencji.

Plany do poselstw

Informacja/pomoc

Informacja/pomoc będą czynne podczas spotkań na żywo i spotkań przelewania się.

Możesz do nas również napisać na adres: epcc@ypconference.eu