Europejska
konferencja dla rodziców
i dzieci

W tym roku Europejska konferencja dla rodziców i dzieci została rozdzielona na dwie odrębne konferencje, które odbędą się w czerwcu. Pierwszą konferencją będzie Konferencja dla Rodziców, która będzie się składać z serii poselstw dla rodziców i świętych mających brzemię o troskę o dzieci. Następnie, w inny weekend, odbędzie się konferencja dla rodzin, która nazywać się będzie Europejską konferencją dla rodzin Będą to spotkania online dla rodzin, a także warsztaty. Na każdą z tych konferencji należy zarejestrować się oddzielnie.

Europejska konferencja dla rodzin

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi do udziału w nadchodzącej Europejskiej konferencji dla rodzin. Konferencja odbędzie się w dniach 26–28 czerwca 2020 r. Konferencja składać się będzie z czterech rodzinnych warsztatów. Będziemy omawiać miłość Boga do nas i Jego cudowne stworzenie. Brzemię tego czasu polega na wykorzystaniu tej okazji, aby zbudować życie rodzinne i wzmocnić relacje między rodzicami a dziećmi.

Ze względu na interaktywność warsztatów prosimy uczestników o udział w każdej sesji konferencji. Stąd też prosimy, aby zgłaszały się rodziny, które mieszkają w następjących strefach czasowych: London (BST), Berlin (CEST), Kiev (EEST), and Moscow (MSD). Planujemy udostępnić część nagranych filmów warsztatowych świętym do obejrzenia po konferencji. Niech świadectwo Jozuego stanie się naszą aspiracją i modlitwą: „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu (Ks. Jozuego 24:15b).”

Plan konferencji

Poniższe czasy podane są zgodnie z letnim czasem polskim

piątek, 26 czerwca 2020

Sesja 1: 18:30 – 20:00

sobota, 27 czerwca 2020

Sesja 2: 10:30 – 11:30

Sesja 3: 18:30 – 19:30

Dzień Pański, 28 czerwca 2020

Sesja 4: 15:00 – 16:30

Europejska konferencja dla rodzin

piątek, 26 czerwca - Dzień Pański, 28 czerwca

Sugerowana opłata jednorazowa wynosi 10 GBP za połączenie (około 15 EUR lub 15 USD, 50 PLN).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: epcc@ypconference.eu.