Audio 2015

Sekret królującego życia

Józefa

This page contains audio recordings as well as the accompanying outlines given at the conference. To download PDF files, right-click and select ‘Save target as’.

Senior Conference

Junior Conference

Konspekty poselstw

Poselstwo 1 – Józef przyjął wizję i żył zgodnie z tym, co zobaczył (1) (PDF)

Poselstwo 2 – Józef przyjął wizję i żył zgodnie z tym, co zobaczył (2) (PDF)

Poselstwo 3 – Józef – zdradzony i uwięziony (PDF)

Poselstwo 4 – Tajemnica uwolnienia i wywyższenia Józefa (PDF)

Poselstwo 5 – Życie Józefa objawia władztwo Ducha (PDF)

Poselstwo 6 – Józef rozpoznany przez swych braci (PDF)

Poselstwo 7 – Królowanie w Bożym królestwie (PDF)

Poselstwo 8 – Karmienie się w królestwie Bożym (PDF)

Poselstwo 9 – Powszechne błogosławieństwo dla Józefa (PDF)